Ogłoszenia duszpasterskie

 NA XXVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 13.10.2019 r.

 1. Dzisiejsza liturgia słowa mówi nam o wdzięczności. Jest to postawa, która wynika nie z tego, ile dostaliśmy, ale z tego, że wszystko co mamy, jest darem Bożej dobroci.
 2. Przeżywamy dzisiaj XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Po mszach św. młodzież będzie zbierała do puszek ofiary na wspieranie programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którym objęci są młodzi ludzie nazywani żywym pomnikiem św. Jana Pawła II.
 3. Różaniec w niedzielę o godz. 16.30.

W tygodniu, dla dzieci o godz. 16.30, a dla starszych o godz. 17.30.

Rozważania różańcowe będą przygotowały wspólnoty: w poniedziałki wspólnota sióstr służebniczek, we wtorki wspólnota św. o. Pio, w środy Róże Różańcowe, w czwartki Przyjaciele Misji, w piątki wspólnota Effatha, w soboty parafialny zespół Caritas, w niedziele wspólnota ojców oblatów.

W sobotę różaniec po mszy św. wieczornej.

W Żarnowskiej różaniec codziennie o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 11.30.

 1. W środę wspólnota Effatha zaprasza na mszę św. z modlitwą wstawienniczą o godz. 19.00.
 2. W piątek po mszy św. wieczornej spotkanie grupy redakcyjnej gazetki Ichtys.
 3. W sobotę spotkanie scholi o godz. 10.00, a ministrantów o godz. 11.00.
 4. W przyszłą niedzielę różaniec o godz. 15.00 przy krzyżu na plaży zachodniej. Rozważania tajemnic poprowadzą Rycerze Kolumba.
 5. Artykuły do parafialnej gazetki Ichtys proszę składać do przyszłej niedzieli.
 6. Przed kościołem można nabyć  Kalendarz Misyjny na 2020 rok.
 7. Pod chórem na stoliku wyłożone są kartki na wypominki.
 8. W tygodniu będziemy obchodzić wspomnienia: dzisiaj Edwarda, Teofila; w poniedziałek św. Małgorzaty Marii Alacoque, Kaliksta i Dzień Edukacji Narodowej – nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty życzymy mocy Ducha Świętego oraz sukcesów w odpowiedzialnej pracy dydaktycznej i wychowawczej; we wtorek św. Teresy od Jezusa, Brunona; w środę św. Jadwigi Śląskiej, Gerarda oraz 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową; w czwartek św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, Wiktora, Lucyny; w piątek św. Łukasza Ewangelisty, Juliana; w sobotę św. Pawła od Krzyża. Solenizantom i jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa i wstawiennictwa świętych patronów.
 9. Wychodząc z tej uczty nie zapominajmy, że jest ona zapowiedzią zbawienia. Niech każda niedziela zbliża nas do Chrystusa, abyśmy kiedyś dostąpili udziału w uczcie zbawionych w niebie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo z wiarą, że wszystko możemy w Tym, który nas umacnia.