Spotkania odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się mszą św. o godz. 18.00. Po mszy św.  modlitwa różańcowa i konferencja, z wyjątkiem miesiąca maja, czerwca i października. W miesiącu maju spotkanie rozpoczyna się nabożeństwem majowym, w październiku modlitwą różańcową, natomiast w czerwcu po mszy św.  nabożeństwo czerwcowe, modlitwa różańcowa i konferencja.