PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Powstał na podbudowie Zespołu Charytatywnego w 1991r. kiedy to J.E. Ks. Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga zatwierdził Statut PZC. Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Zarząd PZC

 • przewodniczący – O. Adam Jaworski OMI proboszcz parafii
 • prezes – Bożena Kunkel
 • sekretarz – Krystyna Bogdanowicz
 • skarbnik – Elżbieta Szymańska
 • liczba członków czynnych 9 osób

Obszar działania PZC

Teren parafii, ale często wychodzimy z działalnością charytatywną poza jej obszar, by jak najpełniej realizować zadania miłosierdzia i otoczyć opieką jak najszerszy zakres osób potrzebujących pomocy.

Formy prowadzonej działalności

 • pomoc finansowa i rzeczowa
 • paczki żywnościowe na Święta Wielkanocne i na Święta Bożego Narodzenia
 • organizacja 2 razy w roku „Dnia Chorych” /Msza św. z błogosławieństwem i agapa/
 • odwiedziny chorych w domach i obdarowanie paczkami
 • zabawa karnawałowa dla dzieci, spotkanie z Mikołajem, paczki ze słodyczami
 • spotkania opłatkowo-kolędowe
 • prowadzenie Drogi Krzyżowej i Apelu Jasnogórskiego przez członków Zespołu
 • wykonanie i sprzedaż palm wielkanocnych, paschałów na liturgię Światła
 • akcja „kosz Wielkopostny” i „kosz Bożonarodzeniowy” /kosze na żywność w sklepach/
 • organizacja kolonii letniej dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych i dysfunkcyjnych
 • stoiska PZC na Festiwalu Pomuchla /loteria fantowa, kawiarnia/
 • wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
 • kwesty przykościelne: kolonijna, wielkopostna i adwentowa
 • spotkania „robocze” w zależności od potrzeb

Spotkania formacyjne członków PZC

W każdy poniedziałek miesiąca oprócz miesięcy wakacyjnych. Dyżury członków PZC w celu rozpatrzenia spraw bieżących odbywają się co drugi wtorek w godz. 16 -17, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.